Korišćenje T-COORDINATION platforme u procesima koordinisane analize sigurnosti i koordinisanog proračuna prenosnog kapaciteta

Korišćenje T-COORDINATION platforme u procesima koordinisane analize sigurnosti i koordinisanog proračuna prenosnog kapaciteta
Korišćenje T-COORDINATION platforme u procesima koordinisane analize sigurnosti i koordinisanog proračuna prenosnog kapaciteta